Mealla drachtig!

08-08-2018 14:02


Een echo heeft bevestigd dat Mealla drachtig is; er zijn 7 pups (in wording)  geteld.

Haar eerste nestje wordt omstreeks 10 september verwacht!  Zie ook: puppyplanning/